தமிழ் » பின்னிஷ்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [viisikymmentäyksi]

Käydä asioilla

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [viisikymmentäyksi]

Käydä asioilla

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்suomi
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ha---- m---- k---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ha---- m---- k------------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ha---- m---- k--------.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ha---- l------ k-----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ha---- o---- k-----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ha---- o---- l-----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ha---- m---- k--------- l--------- k-----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ha---- m---- k------------ o------- k-----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ha---- m---- k-------- o------- l-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ha---- m---- o--------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ha---- m---- s--------------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ha---- m---- l--------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ha---- o---- s---------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ha---- o---- h------- j- v----------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ha---- o---- s--------- j- l-----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ha---- m---- o-------- o------- s---------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ha---- m---- s-------------- o------- h------- j- v----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ha---- m---- l-------- o------- s--------- j- l-----.