தமிழ் » பிரஞ்சு   வினையுரிச்சொற்கள்


100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

+ 100 [cent]

+ Adverbes

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

100 [cent]

Adverbes

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை dé-- – p-- e----e +
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? Av------- d--- é-- à B----- ? +
இல்லை,இன்னும் இல்லை. No-- p-- e-----. +
   
யாரையேனும் – ஒருவரையும் qu------- – p------e +
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Co------------- q-------- i-- ? +
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. No-- j- n- c------ p------- i--. +
   
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் en---- – n- ... p--s +
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? Re--------- e----- l-------- i-- ? +
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். No-- j- n- r---- p--- l-------- i--. +
   
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் en---- q------ c---- – p--- r--n +
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Vo--------- e----- b---- q------ c---- ? +
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். No-- j- n- d----- p--- r---. +
   
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ dé-- q------ c---- – e----- r--n +
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Av------- d--- m---- q------ c---- ? +
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. No-- j- n--- e----- r--- m----. +
   
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் en---- q-------- – p--- p------e +
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Es---- q-- q-------- v------- e----- u- c--- ? +
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். No-- p--- p-------. +