தமிழ் » பிரஞ்சு   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ 51 [cinquante et un]

+ Faire des courses

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cinquante et un]

Faire des courses

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Je v--- a---- à l- b-----------. +
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Je v--- a---- à l- l--------. +
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Je v--- a---- a- k------. +
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Je v--- e-------- u- l----. +
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Je v--- a------ u- l----. +
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Je v--- a------ u- j------. +
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Je v--- a---- à l- b----------- p--- e-------- u- l----. +
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Je v--- a---- à l- l-------- p--- a------ u- l----. +
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Je v--- a---- a- k------ p--- a------ u- j------. +
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Je v--- a---- c--- l---------. +
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Je v--- a---- a- s----------. +
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Je v--- a---- c--- l- b--------. +
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Je v--- a------ u-- p---- d- l-------. +
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Je v--- a------ d-- f----- e- d-- l------. +
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Je v--- a------ d-- p----- p---- e- d- p---. +
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Je v--- a---- c--- l--------- p--- a------ u-- p---- d- l-------. +
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Je v--- a---- a- s---------- p--- a------ d-- f----- e- d-- l------. +
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Je v--- a---- c--- l- b-------- p--- a------ d-- p----- p---- e- d- p---. +