தமிழ் » பிரஞ்சு   இறந்த காலம் 2


82 [எண்பத்து இரண்டு]

இறந்த காலம் 2

-

+ 82 [quatre-vingt-deux]

+ Passé 2

82 [எண்பத்து இரண்டு]

இறந்த காலம் 2

-

82 [quatre-vingt-deux]

Passé 2

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
நீ ஆம்புலன்ஸைக் கூப்பிட வேண்டி வந்ததா? Tu d----- a------ u-- a-------- ? +
உனக்கு மருத்துவரைக் கூப்பிட வேண்டி வந்ததா? Tu d----- a------ l- m------ ? +
உனக்கு போலிஸைக் கூப்பிட வேண்டி வந்ததா? Tu d----- a------ l- p----- ? +
   
உங்களிடம் தொலைபேசி நம்பர் இருக்கிறதா? இப்பொழுது என்னிடம் அது இருந்தது. Av------- l- n----- d- t-------- ? J- l------ à l--------. +
உங்களிடம் முகவரி இருக்கிறதா? இதோ,இப்பொழுது தான் என்னிடம் இருந்தது. Av------- l-------- ? J- l------ à l--------. +
உங்களிடம் நகரத்தின் வரைபடம் இருக்கிறதா?இதோ என்னிடம் அது இருந்தது. Av------- l- p--- d- l- v---- ? J- l------ à l--------. +
   
அவன் சமயத்தில் வந்தானா? அவனால் சமயத்தில் வரமுடியவில்லை. Ve------- à l------ ? I- n- p------ p-- v---- à l------. +
அவனுக்கு வழி தெரிந்ததா? அவனால் வழி கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. Tr--------- l- c----- ? I- n- p------ p-- t------ l- c-----. +
அவனுக்கு நீ சொல்வது புரிந்ததா? அவனுக்கு நான் சொல்வது புரியவில்லை. Te c------------ ? I- n- p------ p-- m- c---------. +
   
உன்னால் ஏன் நேரத்திற்கு வர முடியவில்லை? Po------ n- p--------- p-- v---- à l------ ? +
உன்னால் ஏன் வழி கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை? Po------ n- p--------- p-- t------ l- c----- ? +
உன்னால் ஏன் அவனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை? Po------ n- p--------- p-- l- c--------- ? +
   
என்னால் சமயத்தில் வரமுடியவில்லை ஏனென்றால் பேருந்து வண்டிகள் இல்லை. Je n- p------ p-- ê--- à l------ p---- q------- b-- n- c--------. +
என்னிடம் நகரத்தின் வரைபடம் இல்லாததால் எனக்கு வழி தெரியவில்லை. Je n- p------ p-- t------ l- c------ p---- q-- j- n------ p-- d- p--- d- v----. +
இசை மிகவும் சத்தமாக இருந்ததால் அவன் சொன்னது புரியவில்லை. Je n- p------ p-- l- c--------- p---- q-- l- m------ é---- t--- f----. +
   
நான் ஒரு டாக்சி எடுக்க வேண்டி வந்தது. Je d----- p------ u- t---. +
நான் ஒரு நகர வரைபடம் வாங்க வேண்டி வந்தது. Je d----- a------ u- p--- d- v----. +
நான் ரேடியோவை அணைக்க வேண்டி வந்தது. Je d----- é------- l- r----. +