தமிழ் » பிரஞ்சு   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [quatre-vingt-quatre]

Passé 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [quatre-vingt-quatre]

Passé 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
படித்தல் li-e
நான் படித்தேன். J’-- l-.
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். J’-- l- t--- l- r----.
   
புரிதல் co-------e
எனக்குப் புரிந்தது. J’-- c------.
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. J’-- c------ t--- l- t----.
   
பதில் சொல்வது ré-----e
நான் பதில் சொன்னேன். J’-- r------.
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். J’-- r------ à t----- l-- q--------.
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Je l- s---. – J- l--- s-.
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். Je l------. – J- l--- é----.
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Je l--------. – J- l--- e------.
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. Je v--- l- c-------. – J- s--- a--- l- c-------.
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். Je l--------. – J- l--- a------.
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். Je l-------. – J- l--- a-----.
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். Je l--------. – J- l--- a------.
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். Je l---------. – J- l--- e-------.
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். Je l- c------. – J- l--- c----.