தமிழ் » பிரஞ்சு   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1


85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [quatre-vingt-cinq]

Questions – Passé 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [quatre-vingt-cinq]

Questions – Passé 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? Co----- e- a-------- b- ?
நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? Co----- d------- a-------- t-------- ?
நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? Av------- b------- é---- ?
   
நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? Co----- a-------- d---- ?
நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? Co----- a-------- p---- l------- ?
நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? Co----- a-------- t----- l- c----- ?
   
நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? Av-- q-- a-------- p---- ?
நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? Av-- q-- a-------- p--- u- r---------- ?
நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? Av-- q-- a--- v--- f--- v---- a----------- ?
   
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? Où ê-------- a---- ?
நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? Où a-------- h----- ?
நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? Où a-------- t-------- ?
   
நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? Qu---------- r--------- ?
நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? Qu---------- m---- ?
நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? Qu---------- a----- ?
   
நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? À q----- v------ a-------- c------ ?
நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? Co----- d- t---- a-------- v--- ?
நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? À q----- h------ a-------- s---- ?