தமிழ் » பிரஞ்சு   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2


86 [எண்பத்து ஆறு]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

-

+ 86 [quatre-vingt-six]

+ Questions – Passé 2

86 [எண்பத்து ஆறு]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

-

86 [quatre-vingt-six]

Questions – Passé 2

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
நீ எந்த கழுத்துப்பட்டி/ டை அணிந்து கொண்டாய்? Qu---- c------ a---- p---- ? +
நீ எந்த மோட்டார் வண்டி வாங்கினாய்? Qu---- v------ a---- a----- ? +
நீ எந்த செய்தித்தாளுக்கு சந்தா கட்டினாய்? À q--- j------ t------ a----- ? +
   
நீங்கள் யாரை பார்த்தீர்கள்? Qu- a-------- v- ? +
நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள்? Qu- a-------- r-------- ? +
நீங்கள் யாரை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டீர்கள்? Qu- a-------- r------ ? +
   
நீங்கள் எப்பொழுது எழுந்தீர்கள்? Qu--- v--- ê-------- l--- ? +
நீங்கள் எப்பொழுது புறப்பட்டீர்கள்? Qu--- a-------- c------- ? +
நீங்கள் எப்பொழுது முடித்தீர்கள்? Qu--- a-------- a----- ? +
   
நீங்கள் ஏன் விழித்துக் கொண்டீர்கள்? Po------ v--- ê-------- r------- ? +
நீங்கள் ஏன் ஆசிரியர் ஆனீர்கள்? Po------ ê-------- d----- i---------- ? +
நீங்கள் ஏன் வாடகை வண்டி எடுத்துக் கொண்டீர்கள்? Po------ a-------- p--- u- t--- ? +
   
நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள்? D’-- ê--- v--- v--- ? +
நீங்கள் எங்கு போனீர்கள்? Où ê-------- a--- ? +
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? Où a-------- é-- ? +
   
நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்தீர்கள்? Qu- a---- a--- ? +
நீங்கள் யாருக்கு எழுதினீர்கள்? À q-- a---- é---- ? +
நீங்கள் யாருக்கு பதில் அளித்தீர்கள்? À q-- a---- r------ ? +