தமிழ் » பிரஞ்சு   வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1


எண்பத்து ஏழு

வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1

-

87 [quatre-vingt-sept]

Passé des modaux 1

எண்பத்து ஏழு

வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1

-

87 [quatre-vingt-sept]

Passé des modaux 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
நாங்கள் செடிகளுக்கு தண்ணீர் இறைக்க வேண்டி வந்தது. No-- d------ a------ l-- f-----.
நாங்கள் வீட்டைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டி வந்தது. No-- d------ r----- l------------.
நாங்கள் பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டி வந்தது. No-- d------ l---- l- v--------.
   
நீங்கள் கட்டணச்சீட்டு கட்ட வேண்டி வந்ததா? Vo-- d----- p---- l- f------ ?
நீங்கள் நுழைவுக்கட்டணம் கட்ட வேண்டி வந்ததா? Vo-- d----- p---- l------- ?
நீங்கள் தண்டனைத்தொகை கட்ட வேண்டி வந்ததா? Vo-- d----- p---- l------- ?
   
யார் போக வேண்டி வந்தது? Qu- d----- d--- a---- ?
யார் முன்னதாக வீட்டுக்கு போக வேண்டி இருந்தது? Qu- d----- a---- à l- m----- d- b---- h---- ?
யார் ரயிலில் போக வேண்டி இருந்தது? Qu- d----- p------ l- t---- ?
   
எங்களுக்கு நெடுநேரம் தங்க விருப்பமில்லை. No-- n- v------- p-- r----- l--------.
எங்களுக்கு ஏதும் குடிக்க விருப்பமில்லை. No-- n- v------- r--- b----.
நாங்கள் உங்களை தொந்திரவு செய்ய விரும்பவில்லை. No-- n- v------- p-- d-------.
   
நான் ஒரு ஃபோன் கால் செய்ய விரும்பினேன். Je v------ j---- t---------.
எனக்கு ஒரு வாடகைக்கார் கூப்பிட வேண்டி இருந்தது. Je v------ c-------- u- t---.
நான் வீட்டுக்கு வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டு செல்ல விரும்பினேன். En f----- j- v------ r------ à l- m-----.
   
நான் நினைத்தேன் உங்கள் மனைவியைக் கூப்பிட விரும்பினீர்கள் என்று. Je p------ q-- t- v------ a------ t- f----.
நான் நினைத்தேன், செய்தி மேஜையைக் கூப்பிட விரும்பினீர்கள் என்று. Je p------ q-- t- v------ a------ l-- r-------------.
எனக்குத் தோன்றியது,நீங்கள் ஒரு பிட்ஸா வரவழைக்க விரும்பினீர்கள் என்று. Je p------ q-- t- v------ c-------- u-- p----.