தமிழ் » யூதர்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ ‫6 [שש]‬6 [shesh]

+ ‫קריאה וכתיבה‬qri'ah uktivah

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

‫6 [שש]‬
6 [shesh]

‫קריאה וכתיבה‬
qri'ah uktivah

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்עברית
நான் படிக்கின்றேன். ‫א-- ק--- / ת.‬
a-- q---/q-----.
+
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். ‫א-- ק--- / ת א--.‬
a-- q---/q----- o-.
+
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . ‫א-- ק--- / ת מ---.‬
a-- q---/q----- m----.
+
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். ‫א-- ק--- / ת מ---.‬
a-- q---/q----- m------.
+
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். ‫א-- ק--- / ת מ---.‬
a-- q---/q----- m------.
+
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். ‫א-- ק--- / ת ס--.‬
a-- q---/q----- s----.
+
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். ‫א-- ק--- / ת.‬
a-- q---/q-----.
+
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். ‫א- / ה ק--- / ת.‬
a---/a- q---/q-----.
+
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். ‫ה-- ק---.‬
h- q---.
+
   
நான் எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת.‬
a-- k----/k------.
+
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת א--.‬
a-- k----/k------ o-.
+
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת מ---.‬
a-- k----/k------ m----.
+
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת מ---.‬
a-- k----/k------ m------.
+
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת מ---.‬
a-- k----/k------ m------.
+
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת ס--.‬
a-- k----/k------ s----.
+
   
நான் எழுதுகின்றேன். ‫א-- כ--- / ת.‬
a-- k----/k------.
+
நீ எழுதுகின்றாய். ‫א- / ה כ--- / ת.‬
a---/a- k----/k------.
+
அவன் எழுதுகின்றான். ‫ה-- כ---.‬
h- k----.
+