தமிழ் » ஹங்கேரிய   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [ötvenegy]

Vásárolni

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [ötvenegy]

Vásárolni

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்magyar
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Kö-------- a----- m----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Kö----------- a----- m----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Eg- ú------ b------ a----- m----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Eg- k------ a----- k----------.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Eg- k------ a----- v--------.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Eg- ú------ a----- v----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். A k--------- a----- m----- h--- e-- k------ k-----------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். A k------------ a----- m----- h--- e-- k------ v---------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Az ú------ b------ a----- m----- h--- e-- ú------ v-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Op-------- a----- m----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Az á------- a----- m----.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். A p------- a----- m----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Eg- s--------- a----- v----.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Gy-------- é- z-------- a----- v--------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Zs----- é- k------- a----- v--------.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். A o--------- a----- m----- h--- v----- e-- s---------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Az á------- a----- m----- h--- g--------- é- z-------- v---------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். A p------- a----- m----- h--- z------ é- k------- v---------.