தமிழ் » இந்தோனேசிய   இணைப்புச் சொற்கள் 4


97 [தொண்ணூற்று ஏழு]

இணைப்புச் சொற்கள் 4

-

97 [sembilan puluh tujuh]

Kata sambung 4

97 [தொண்ணூற்று ஏழு]

இணைப்புச் சொற்கள் 4

-

97 [sembilan puluh tujuh]

Kata sambung 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்bahasa Indonesia
தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருப்பினும் அவன் தூங்கிவிட்டான். Di- t------- w------- t---------- m---- m------.
மிகவும் நேரம் ஆன பின்னரும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். Di- m---- d- s--- w------- s---- l---- m----.
நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்த போதிலும் அவன் வரவில்லை. Di- t---- d-------------- k--- s---- m------ j----.
   
தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. ஆனாலும் அவன் தூங்கிவிட்டான். Te--------- m------. W------ d------- d-- t-------.
மிகவும் நேரம் ஆகி இருந்தது. ஆனாலும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். Sa-- i-- s---- l---- m----. W------- d------- d-- m---- t------ d- s---.
நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தோம்.ஆனாலும் அவன் வரவில்லை. Ka-- s---- m------ j----. W------- d------- d-- t---- d-----.
   
அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாத போதிலும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். Me------ d-- t---- m------- S--- d-- m---------- m----.
சாலை வழுக்குவதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாகவே வண்டி ஓட்டுகிறான். Me------ j------- l----- d-- m---------- m---- d----- k------.
குடிபோதையில் இருப்பினும்,அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். Me------ d-- m----- d-- n--- s-----.
   
அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். Di- t---- p---- S--. N---- d-- m---------- m----.
சாலை வழுக்குகிறதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாக வண்டி ஓட்டுகிறான். Ja-------- l----. N---- d-- m---------- d----- s----- k------.
குடிபோதையில் இருந்த போதிலும், அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். Di- m----. N---- d-- t---- n--- s-----.
   
காலேஜில் படித்த பின்னரும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. Di- t---- m-------- p--------- m------- d-- t---- t---- k-----.
அவள் வலியுடன் இருந்த போதிலும்,மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. Di- t---- p---- k- d------ m------- d-- m----- s----.
அவளிடம் பணம் இல்லாத போதிலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். Di- m------ m----- m------- d-- t---- m------- u---.
   
அவள் காலேஜில் படித்தாள் .ஆனாலும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. Di- t---- t---- k------ w------- d------- d-- t---- m-------- p--------.
அவள் வலியுடன் இருக்கிறாள். என்றாலும் அவள் மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. Di- m----- s----- w------- d------- d-- t---- p---- k- d-----.
அவளிடம் பணம் இல்லை.என்றாலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். Di- t---- m------- u---- w------- d------- d-- m------ m----.