தமிழ் » ஜப்பனீஸ்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [五十一]
51 [Gojūichi]

調達 / 買い物
chōtatsu/ kaimono

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [五十一]
51 [Gojūichi]

調達 / 買い物
chōtatsu/ kaimono

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்日本語
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 図書---------
t------- n- i---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 本屋--------
h----- n- i---------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். キオ----------
k------ n- i---------.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 本を-------
h-- o k----------.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 本を-------
h-- o k---------.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 新聞--------
s------ o k---------.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 本を--------------
h-- o k--- n- t------- n- i---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 本を-------------
h-- o k-- n- h----- n- i---------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 新聞----------------
s------ o k-- n- k------ n- i---------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். メガ----------
m-------- n- i---------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். スー---------------
s---------- n- i---------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். パン---------
p----- n- i---------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 眼鏡--------
m----- o k---------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 果物-----------
k------- t- y---- o k---------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். プチ-------------
p------- t- p-- o k---------.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 眼鏡---------------
m----- o k-- n- m-------- n- i---------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 果物-------------------------
k------- t- y---- o k-- n-- s---------- n- i---------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ロー----------------------
r------ t- p-- o k-- n-- p----- n- i---------.