தமிழ் » கொரிய   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ 51 [쉰하나]51 [swinhana]

+ 볼 일 보기bol il bogi

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [쉰하나]
51 [swinhana]

볼 일 보기
bol il bogi

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்한국어
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 도서-- 가- 싶--.
d---------- g--- s-------.
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 서점- 가- 싶--.
s-------- g--- s-------.
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 신문---- 가- 싶--.
s-------------- g--- s-------.
+
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 책을 빌-- 싶--.
c-------- b------ s-------.
+
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 책을 사- 싶--.
c-------- s--- s-------.
+
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 신문- 사- 싶--.
s--------- s--- s-------.
+
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 도서-- 가- 책- 빌-- 싶--.
d---------- g---- c-------- b------ s-------.
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 서점- 가- 책- 사- 싶--.
s-------- g---- c-------- s--- s-------.
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 신문---- 가- 신-- 사- 싶--.
s-------------- g---- s--------- s--- s-------.
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 안경-- 가- 싶--.
a------------- g--- s-------.
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். 슈퍼--- 가- 싶--.
s------------ g--- s-------.
+
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். 제과-- 가- 싶--.
j---------- g--- s-------.
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 안경- 사- 싶--.
a----------- s--- s-------.
+
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 과일- 야-- 사- 싶--.
g------- y--------- s--- s-------.
+
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 디너-- 빵- 사- 싶--.
d---------- p-------- s--- s-------.
+
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 안경-- 가- 안-- 사- 싶--.
a------------- g---- a----------- s--- s-------.
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 슈퍼--- 가- 과-- 야-- 사- 싶--.
s------------ g---- g------- y--------- s--- s-------.
+
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 제과-- 가- 디--- 빵- 사- 싶--.
j---------- g---- d---------- p-------- s--- s-------.
+