தமிழ் » கொரிய   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [예순하나]
61 [yesunhana]

서수
seosu

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [예순하나]
61 [yesunhana]

서수
seosu

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்한국어
முதல்மாதம் ஜனவரி. 첫 번- 달- 일----.
c---- b------- d------ i----------.
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. 두 번- 달- 이----.
d- b------- d------ i--------.
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். 세 번- 달- 삼----.
s- b------- d------ s-----------.
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். 네 번- 달- 사----.
n- b------- d------ s---------.
ஐந்தாவது மாதம் மே. 다섯 번- 달- 오----.
d----- b------- d------ o--------.
ஆறாவது மாதம் ஜூன். 여섯 번- 달- 유----.
y------ b------- d------ y---------.
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். 육개-- 반 년---.
y------------ b-- n---------.
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 일월- 이-- 삼--
i------ i---- s------,
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். 사월- 오-- 그-- 유-.
s----- o---- g------ y----.
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை 일곱 번- 달- 칠----.
i---- b------- d------ c------------.
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் 여덟 번- 달- 팔----.
y------- b------- d------ p-----------.
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். 아홉 번- 달- 구----.
a--- b------- d------ g---------.
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. 열 번- 달- 시----.
y--- b------- d------ s---------.
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். 열한 번- 달- 십-----.
y------ b------- d------ s--------------.
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். 열두 번- 달- 십-----.
y----- b------- d------ s------------.
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். 열두 달- 일----.
y----- d------ i-----------.
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், 칠월- 팔-- 구--
c-------- p------- g----,
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். 시월- 십--- 그-- 십--.
s----- s---------- g------ s-------.