தமிழ் » கொரிய   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1


85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

+ 85 [여든다섯]85 [yeodeundaseos]

+ 질문들 – 과거형 1jilmundeul – gwageohyeong 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [여든다섯]
85 [yeodeundaseos]

질문들 – 과거형 1
jilmundeul – gwageohyeong 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்한국어
நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? 당신- 얼-- 많- 마---?
d---------- e------ m----- m------------?
+
நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? 당신- 얼-- 많- 일---?
d---------- e------ m----- i-----------?
+
நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? 당신- 얼-- 많- 썼--?
d---------- e------ m----- s----------?
+
   
நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? 당신- 어-- 잤--?
d---------- e-------- j--------?
+
நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? 당신- 어-- 시-- 통----?
d---------- e-------- s--------- t-----------------?
+
நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? 당신- 어-- 길- 찾---?
d---------- e-------- g------ c------------?
+
   
நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? 당신- 누-- 얘----?
d---------- n----- y--------------?
+
நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? 당신- 누-- 약-- 잡---?
d---------- n----- y--------- j-----------?
+
நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? 당신- 누-- 당-- 생-- 축----?
d---------- n----- d--------- s----------- c---------------?
+
   
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? 당신- 어-- 있---?
d---------- e---- i------------?
+
நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? 당신- 어-- 살---?
d---------- e---- s-----------?
+
நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? 당신- 어-- 일---?
d---------- e------ i-----------?
+
   
நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? 당신- 뭘 제----?
d---------- m--- j-------------?
+
நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? 당신- 뭘 먹---?
d---------- m--- m-------------?
+
நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? 당신- 뭘 경----?
d---------- m--- g-------------------?
+
   
நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? 당신- 얼-- 빨- 운----?
d---------- e------ p----- u---------------?
+
நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? 당신- 얼-- 오- 날---?
d---------- e------ o--- n-----------?
+
நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? 당신- 얼-- 높- 뛰-----?
d---------- e------ n---- t----------------?
+