தமிழ் » லித்துவனியம்   வினையுரிச்சொற்கள்


100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

+ 100 [šimtas]

+ Prieveiksmiai

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

100 [šimtas]

Prieveiksmiai

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்lietuvių
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை ja- (k----) — d-- n-----a +
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? Ar j-- e---- (k----) b---- B------? +
இல்லை,இன்னும் இல்லை. Ne- d-- n------. +
   
யாரையேனும் – ஒருவரையும் ka- n--- — n----s +
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Ar č-- k- n--- p--------? +
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. Ne- (a-) č-- n---- n--------. +
   
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் da- — j-- n- / n--- / n-------- / n------u +
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? Ar d-- i---- b----- č--? +
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். Ne- (a-) č-- j-- i---- n------ / b---- č-- n--------. +
   
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் da- š--- t--- — n---- d-----u +
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Ar n--------- d-- k- n--- i------? +
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். Ne- (a-) d------ n---- n------ / n---- n--------. +
   
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ ja- k- / k- n--- — d-- n---o +
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Ar (j--) j-- k- n--- v------? +
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. Ne- (a-) d-- n---- n--------. +
   
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் da- k-- (n---) — d------ n----s +
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Ar d-- k-- n--- k----? +
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். Ne- d------ n-----. +