தமிழ் » லித்துவனியம்   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1


85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [aštuoniasdešimt penki]

Klausimai – praeitis 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [aštuoniasdešimt penki]

Klausimai – praeitis 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்lietuvių
நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? Ki-- (j--) i-------?
நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? Ki-- (j--) d------?
நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? Ki-- (j--) p-------?
   
நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? Ka-- (j--) m--------?
நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? Ka-- (j--) i-------- e-------?
நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? Ka-- (j--) r----- k----?
   
நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? Su k-- (j--) k--------?
நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? Su k-- (j--) s---------?
நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? Su k-- (j--) š------- g---------?
   
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? Ku- (j--) b-----?
நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? Ku- (j--) g-------?
நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? Ku- (j--) d------?
   
நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? Ką (j--) p--------?
நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? Ką (j--) v------?
நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? Ką (j--) s---------?
   
நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? Ko--- g------ (j--) v--------?
நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? Ki-- l---- (j--) s-------?
நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? Ka-- a------ (j--) i-------?