தமிழ் » லாத்வியன்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [piecdesmit viens]

Izteikt vēlēšanos / vajadzību

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [piecdesmit viens]

Izteikt vēlēšanos / vajadzību

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்latviešu
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Es g---- a----- u- b---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Es g---- a----- u- g---------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Es g---- a----- u- k-----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Es g---- a--------- g------.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Es g---- n------ g------.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Es g---- n------ a----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Es g---- a----- u- b---------- l-- p------ g------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Es g---- a----- u- g---------- l-- n------- g------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Es g---- a----- u- k------ l-- n------- a----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Es g---- a----- u- o------ v------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Es g---- a----- u- l----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Es g---- a----- u- m-------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Es g---- n------ b------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Es g---- n------ a----- u- d-------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Es g---- n------ m------- u- m----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Es g---- a----- u- o------ v------- l-- n------- b------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Es g---- a----- u- l----------- l-- n------- a----- u- d-------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Es g---- a----- u- m-------- l-- n------- m------- u- m----.