தமிழ் » லாத்வியன்   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [septiņi]

Skaitļi

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [septiņi]

Skaitļi

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்latviešu
நான் எண்ணுகிறேன். Es s-----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று vi---- d---- t--s
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Es s----- l--- t---.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Es s----- t----:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, če---- p----- s---,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது se------ a------ d----i
   
நான் எண்ணுகிறேன். Es s-----.
நீ எண்ணுகிறாய். Tu s-----.
அவன் எண்ணுகிறான். Vi-- s-----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Vi---. P------.
இரண்டு. இரண்டாவது. Di--. O-----.
மூன்று. மூன்றாவது. Tr--. T------.
   
நான்கு.நான்காவது. Če---. C--------.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Pi---. P-------.
ஆறு.ஆறாவது. Se--. S------.
   
ஏழு.ஏழாவது. Se-----. S--------.
எட்டு. எட்டாவது. As----. A-------.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. De----. D-------.