தமிழ் » டச்சு   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [eenenvijftig]

Boodschappen doen

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [eenenvijftig]

Boodschappen doen

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Nederlands
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ik w-- n--- d- b----------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ik w-- n--- d- b---------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ik w-- n--- d- k------------.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ik w-- e-- b--- l----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ik w-- e-- b--- k----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ik w-- e-- k---- k----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ik w-- n--- d- b---------- o- e-- b--- t- l----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ik w-- n--- d- b--------- o- e-- b--- t- k----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ik w-- n--- d- k------------ o- e-- k---- t- k----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ik w-- n--- d- o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ik w-- n--- d- s---------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ik w-- n--- d- b-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ik w-- e-- b--- k----.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ik w-- g------- e- f---- k----.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ik w-- b------- e- b---- k----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ik w-- n--- d- o------- o- e-- b--- t- k----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ik w-- n--- d- s--------- o- g------- e- f---- t- k----.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ik w-- n--- d- b----- o- b------- e- b---- t- k----.