தமிழ் » டச்சு   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [zes]

Lezen en schrijven

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [zes]

Lezen en schrijven

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Nederlands
நான் படிக்கின்றேன். Ik l---.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Ik l--- e-- l-----.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Ik l--- e-- w----.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Ik l--- e-- z--.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Ik l--- e-- b----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Ik l--- e-- b---.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Ik l---.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Ji- l----.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Hi- l----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ik s------.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Ik s------ e-- l-----.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Ik s------ e-- w----.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Ik s------ e-- z--.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Ik s------ e-- b----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Ik s------ e-- b---.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ik s------.
நீ எழுதுகின்றாய். Ji- s-------.
அவன் எழுதுகின்றான். Hi- s-------.