தமிழ் » நார்வேஜியன்   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

+ 53 [femtitre]

+ Butikker

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [femtitre]

Butikker

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்norsk
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- s---------------. +
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- k--------------. +
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- a-----. +
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். Vi s--- n----- k---- e- f------. +
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். Vi s--- n----- k---- s-----. +
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். Vi s--- n----- k---- m-----------. +
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். Vi l---- e---- e- s--------------- f-- å k---- e- f------. +
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- k-------------- f-- å k---- s-----. +
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Vi l---- e---- e- a----- f-- å k---- m-----------. +
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Je- l---- e---- e- g-------. +
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். Je- l---- e---- e- f-------------. +
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Je- l---- e---- e- k--------. +
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். Je- h-- n----- t---- å k---- e- r---. +
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். Je- h-- n----- t---- å k---- e- f---. +
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். Je- h-- n----- t---- å k---- e- b-------. +
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Je- l---- e---- e- g------- f-- å k---- e- r---. +
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். Je- l---- e---- e- f------------- f-- å k---- e- f---. +
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். Je- l---- e---- e- k-------- f-- å k---- e- b-------. +