தமிழ் » நார்வேஜியன்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ 6 [seks]

+ Lese og skrive

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [seks]

Lese og skrive

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்norsk
நான் படிக்கின்றேன். Je- l----. +
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Je- l---- e- b------. +
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Je- l---- e- o--. +
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Je- l---- e- s------. +
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Je- l---- e- b---. +
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Je- l---- e- b--. +
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Je- l----. +
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Du l----. +
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Ha- l----. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Je- s------. +
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Je- s------ e- b------. +
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Je- s------ e- o--. +
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Je- s------ e- s------. +
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Je- s------ e- b---. +
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Je- s------ e- b--. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Je- s------. +
நீ எழுதுகின்றாய். Du s------. +
அவன் எழுதுகின்றான். Ha- s------. +