தமிழ் » பஞ்சாபி   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [ਇੱਕ]1 [Ika]

+ ਵਿਅਕਤੀvi'akatī

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [ਇੱਕ]
1 [Ika]

ਵਿਅਕਤੀ
vi'akatī

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
நான் ਮੈ-
m--ṁ
+
நானும் நீயும் ਮੈ- ਅ-- ਤ--
m--- a-- tū
+
நாம் இருவரும் ਅਸ-- ਦ----
a--- d---ṁ
+
   
அவன் ਉਹ
u-a
+
அவனும் அவளும் ਉਹ ਅ-- ਉ-
u-- a-- u-a
+
அவர்கள் இருவரும் ਉਹ ਦ----
u-- d---ṁ
+
   
மனிதன் ਪੁ--
p----a
+
பெண் ਇਸ---
i-----ī
+
குழந்தை ਬੱ--
b--ā
+
   
ஓரு குடும்பம் ਪਰ----
p------a
+
என் குடும்பம் ਮੇ-- ਪ-----
m--- p------a
+
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. ਮੇ-- ਪ----- ਇ--- ਹ--
m--- p------- i--- h--.
+
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். ਮੈ- ਇ--- ਹ---
M--- i--- h--.
+
நீ இங்கு இருக்கிறாய். ਤੂ- ਇ--- ਹ---
T- i--- h---.
+
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். ਉਹ ਇ--- ਹ- ਅ-- ਉ- ਇ--- ਹ--
U-- i--- h-- a-- u-- i--- h--.
+
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். ਅਸ-- ਇ--- ਹ---
A--- i--- h--.
+
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். ਤੁ--- ਸ--- ਇ--- ਹ--
T---- s--- i--- h-.
+
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். ਉਹ ਸ- ਇ--- ਹ--
U-- s---- i--- h---.
+