தமிழ் » பஞ்சாபி   மாதங்கள்


11 [பதினொன்று]

மாதங்கள்

-

11 [ਗਿਆਰਾਂ]
11 [Gi'ārāṁ]

ਮਹੀਨੇ
mahīnē

11 [பதினொன்று]

மாதங்கள்

-

11 [ਗਿਆਰਾਂ]
11 [Gi'ārāṁ]

ਮਹੀਨੇ
mahīnē

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
ஜனவரி ਜਨ---
j------ī
பிப்ரவரி ਫਰ---
p-------ī
மார்ச் ਮਾ--
m----a
   
ஏப்ரல் ਅਪ----
a-----a
மே ਮਈ
m--ī
ஜூன் ਜੂ-
j--a
   
இவை ஆறு மாதங்கள். ਇਹ ਛ- ਮ---- ਹ--
i-- c-- m----- h---.
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ਜਨ---------------
J------------------------,
ஏப்ரல் மே ஜூன். ਅਪ-----------
a---------------a
   
ஜூலை ਜੁ---
j----ī
ஆகஸ்ட் ਅਗ--
a-----a
செப்டம்பர் ਸਤ---
s------a
   
அக்டோபர் ਅਕ----
a-------a
நவம்பர் ਨਵ---
n------a
டிசம்பர் ਦਸ---
d------a
   
இவையும் ஆறு மாதங்கள். ਇਹ ਵ- ਛ- ਮ---- ਹ--
i-- v- c-- m----- h---.
ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், ਜੁ--------------
J---------------------a
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ਅਕ----------------
a-------------------------a