தமிழ் » பஞ்சாபி   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [ਇਕਵੰਜਾ]
51 [Ikavajā]

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ
kharīdārī karanā

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [ਇਕਵੰਜਾ]
51 [Ikavajā]

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ
kharīdārī karanā

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ਮੈ- ਪ------- ਜ--- ਚ------ ਹ---
m--- p--------- j--- c----- h--.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ਮੈ ਕ------ ਦ- ਦ---- ਤ- ਜ--- ਹ--
M-- k------ d- d----- t- j--- h--.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ਮੈ- ਅ------ ਦ- ਫ---- ਤ- ਜ--- ਹ--
M--- a-------- d- p----- t- j--- h--.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਕ---- ਕ---- ਤ- ਲ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ---
M--- i-- k----- k----- t- l---- c-----/ c----- h--.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਕ---- ਖ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ---
M--- i-- k----- k-------- c-----/ c----- h--.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਅ---- ਖ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ---
M--- i-- a------- k-------- c-----/ c----- h--.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਕ---- ਲ-- ਲ- ਪ------- ਜ--- ਹ--
M--- i-- k----- l---- l--- p--------- j--- h--.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਕ---- ਖ---- ਲ- ਕ------ ਦ- ਦ---- ਤ- ਜ--- ਹ--
M--- i-- k----- k-------- l--- k------ d- d----- t- j--- h--.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਅ---- ਖ---- ਲ- ਅ------ ਦ- ਫ-- ਤ-- ਜ--- ਹ--
M--- i-- a------- k-------- l--- a-------- d- p---- t--- j--- h--.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ਮੈ- ਐ---- ਬ---- ਵ--- ਕ-- ਜ--- ਹ--
M--- a------ b------- v--- k--- j--- h--.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். ਮੈ- ਬ--- ਜ--- ਹ--
M--- b----- j--- h--.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். ਮੈ- ਬ---- ਤ- ਜ--- ਹ--
M--- b----- t- j--- h--.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਇ-- ਐ-- ਖ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ---
M--- i-- a----- k-------- c-----/ c----- h--.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਫ- ਅ-- ਸ----- ਖ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ---
M--- p---- a-- s-------- k-------- c-----/ c----- h--.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਰ-- ਅ-- ਬ----- ਖ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ---
M--- r--- a-- b----- k-------- c-----/ c----- h--.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਐ-- ਬ---- ਵ--- ਦ- ਕ-- ਐ-- ਖ---- ਜ--- ਹ--
M--- a----- b------- v--- d- k--- a----- k-------- j--- h--.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਫ- ਅ-- ਸ----- ਖ---- ਦ- ਲ- ਬ--- ਜ--- ਹ--
M--- p---- a-- s-------- k-------- d- l--- b----- j--- h--.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ਮੈ- ਰ-- ਅ-- ਬ----- ਖ---- ਦ- ਲ- ਬ---- ਤ- ਜ--- ਹ--
M--- r--- a-- b----- k-------- d- l--- b----- t- j--- h--.