தமிழ் » பஞ்சாபி   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

+ 53 [ਤਰਵੰਜਾ]53 [Taravajā]

+ ਦੁਕਾਨਾਂdukānāṁ

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [ਤਰਵੰਜਾ]
53 [Taravajā]

ਦੁਕਾਨਾਂ
dukānāṁ

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். ਅਸ-- ਇ-- ਖ---- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- ਹ---
a--- i-- k----- d- d----- l---- r--- h--.
+
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ਅਸ-- ਇ-- ਕ--- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- ਹ---
A--- i-- k----- d- d----- l---- r--- h--.
+
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ਅਸ-- ਇ-- ਦ----- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- ਹ---
A--- i-- d-------- d- d----- l---- r--- h--.
+
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். ਅਸ-- ਇ-- ਫ----- ਖ----- ਹ--
A--- i-- p-------- k-------- h--.
+
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். ਅਸ-- ਸ---- ਖ----- ਹ--
A--- s----- k-------- h--.
+
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். ਅਸ-- ਦ----- ਖ------- ਹ--
A--- d-------- k----------- h---.
+
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். ਅਸ-- ਫ----- ਖ---- ਲ- ਇ-- ਖ---- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- ਹ---
A--- p-------- k-------- l--- i-- k----- d- d----- l---- r--- h--.
+
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ਅਸ-- ਸ---- ਖ---- ਲ- ਕ--- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- ਹ---
A--- s----- k-------- l--- k----- d- d----- l---- r--- h--.
+
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ਅਸ-- ਦ----- ਖ---- ਲ- ਦ----- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- ਹ---
A--- d-------- k-------- l--- d-------- d- d----- l---- r--- h--.
+
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਗ------ ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ-- / ਰ---- ਹ---
M--- i-- g-------- d- d----- l---- r---/ r------ h--.
+
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਕ---- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ--- / ਰ-- ਹ---
M--- i-- k------ d- d----- l---- r---/ r--- h--.
+
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਕ-- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ--- / ਰ-- ਹ---
M--- i-- k--- d- d----- l---- r---/ r--- h--.
+
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਅ----- ਖ---- ਬ--- ਸ-- ਰ--- ਹ-- /ਰ-- ਹ--
M--- i-- a----- k-------- j- r---/ r--- h--.
+
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਫ--- ਖ---- ਬ--- ਸ-- ਰ--- ਹ-- /ਰ-- ਹ--
M--- i-- p------ k-------- j- r---/ r--- h--.
+
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਕ-- ਖ---- ਬ--- ਸ-- ਰ--- ਹ-- /ਰ-- ਹ--
M--- i-- k--- k-------- j- r---/ r--- h--.
+
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਅ----- ਖ---- ਲ- ਗ------ ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ--- / ਰ-- ਹ---
M--- i-- a----- k-------- l--- g-------- d- d----- l---- r---/ r--- h--.
+
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਕ---- ਦ- ਰ-- ਖ---- ਲ- ਕ---- ਦ- ਦ---- ਲ-- ਰ--- / ਰ-- ਹ--
M--- i-- k------ d- r--- k-------- l--- k------ d- d----- l---- r---/ r--- h--.
+
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். ਮੈ- ਇ-- ਕ-- ਖ---- ਲ- ਬ---- ਲ-- ਰ--- / ਰ-- ਹ---
M--- i-- k--- k-------- l--- b----- l---- r---/ r--- h--.
+