தமிழ் » பஞ்சாபி   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [ਛੇ]
6 [Chē]

ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
paṛhanā atē likhaṇā

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [ਛੇ]
6 [Chē]

ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
paṛhanā atē likhaṇā

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
நான் படிக்கின்றேன். ਮੈ- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
m--- p------/ p------ h--.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਅ--- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- i-- a----- p------/ p------ h--.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . ਮੈ- ਇ-- ਸ਼-- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- i-- ś----- p------/ p------ h--.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਵ-- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- i-- v--- p------/ p------ h--.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். ਮੈ- ਪ--- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- p----- p------/ p------ h--.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். ਮੈ- ਪ---- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- p------- p------/ p------ h--.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். ਮੈ- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
M--- p------/ p------ h--.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். ਤੂ- ਪ----- / ਪ----- ਹ---
T- p------/ p------ h---.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். ਉਹ ਪ----- ਹ--
U-- p------ h--.
   
நான் எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- l------/ l------ h--.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਅ--- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- a----- l------/ l------ h--.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਸ਼-- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- ś----- l------/ l------ h--.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਵ-- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- v--- l------/ l------ h--.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਪ--- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- p----- l------/ l------ h--.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਇ-- ਪ---- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- i-- p------- l------/ l------ h--.
   
நான் எழுதுகின்றேன். ਮੈ- ਲ---- / ਲ---- ਹ---
M--- l------/ l------ h--.
நீ எழுதுகின்றாய். ਤੂ- ਲ---- / ਲ---- ਹ--
T- l------/ l------ h--.
அவன் எழுதுகின்றான். ਉਹ ਲ---- ਹ--
U-- l------ h--.