தமிழ் » பஞ்சாபி   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [ਸੱਤ]
7 [Sata]

ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ
sakhi'ānvāṁ

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [ਸੱਤ]
7 [Sata]

ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ
sakhi'ānvāṁ

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
நான் எண்ணுகிறேன். ਮੈ- ਗ---- / ਗ---- ਹ---
m--- g-----/ g----- h--.
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று ਇੱ---------
I---------a
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். ਮੈ- ਗ---- / ਗ---- ਹ---
m--- g-----/ g----- h--.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். ਮੈ- ਅ--- ਗ---- / ਗ---- ਹ---
M--- a-- g-----/ g----- h--.
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, ਚਾ--------
C-----------ē
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது ਸੱ---------
s------------ṁ
   
நான் எண்ணுகிறேன். ਮੈ- ਗ---- / ਗ---- ਹ---
m--- g-----/ g----- h--.
நீ எண்ணுகிறாய். ਤੂ- ਗ---- / ਗ---- ਹ---
T- g-----/ g----- h---.
அவன் எண்ணுகிறான். ਉਹ ਗ---- ਹ--
U-- g----- h--.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. ਇੱ-- ਪ---- / ਪ---- / ਪ-----
I--. P-----/ p-----/ p-----.
இரண்டு. இரண்டாவது. ਦੋ- ਦ--- / ਦ--- / ਦ----
D-. D---/ d---/ d---.
மூன்று. மூன்றாவது. ਤਿ--- ਤ--- / ਤ--- / ਤ----
T---. T---/ t---/ t---.
   
நான்கு.நான்காவது. ਚਾ-- ਚ--- / ਚ--- / ਚ----
C---. C-----/ c-----/ c-----.
ஐந்து.ஐந்தாவது. ਪੰ-- ਪ----- / ਪ----- / ਪ------
P---. P------/ p------/ p------.
ஆறு.ஆறாவது. ਛੇ- ਛ---- / ਛ---- / ਛ----
C--. C-----/ c-----/ c----ṁ
   
ஏழு.ஏழாவது. ਸੱ-- ਸ----- / ਸ----- / ਸ------
s---. S------/ s------/ s------.
எட்டு. எட்டாவது. ਅੱ-- ਅ----- / ਅ----- / ਅ------
A---. A------/ a------/ a------.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. ਨੌ-- ਨ----- / ਨ----- / ਨ------
N---. N------/ n------/ n------.