தமிழ் » பஞ்சாபி   காரணம் கூறுதல் 1


75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

75 [ਪਝੰਤਰ]
75 [Pajhatara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1
kisē gala dā taraka dēṇā 1

75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

75 [ਪਝੰਤਰ]
75 [Pajhatara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1
kisē gala dā taraka dēṇā 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
நீங்கள் ஏன் வருவதில்லை? ਤੁ--- ਕ--- ਨ--- ਆ---- ?
t---- k---- n---- ā-----?
வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. ਮੌ-- ਕ---- ਖ--- ਹ-?
M------ k--- k------ h--?
நான் வருவதில்லை, ஏனென்றால் வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. ਮੈ- ਨ--- ਆ ਰ--- / ਰ-- ਹ-- ਕ----- ਮ--- ਬ--- ਖ--- ਹ--
M--- n---- ā r---/ r--- h-- k------ m------ b----- k------ h--.
   
அவன் ஏன் வரவில்லை? ਉਹ ਕ--- ਨ--- ਆ ਰ---?
U-- k---- n---- ā r---?
அவன் அழைக்கப்படவில்லை. ਉਸ--- ਸ--- ਨ--- ਦ---- ਗ---
U---- s--- n---- d--- g---.
அவன் அழைக்கப்படாததால் வரவில்லை. ਉਹ ਨ--- ਆ ਰ--- ਕ----- ਉ---- ਬ----- ਨ--- ਗ---
U-- n---- ā r--- k------ u---- b------- n---- g---.
   
நீ ஏன் வரவில்லை? ਤੂ- ਕ--- ਨ--- ਆ----- / ਆ----?
T- k---- n---- ā-----/ ā-----?
எனக்கு நேரமில்லை. ਮੇ-- ਕ-- ਵ-- ਨ--- ਹ--
M--- k--- v----- n---- h--.
எனக்கு நேரம் இல்லாததால் வரவில்லை. ਮੈ- ਨ--- ਆ ਰ--- / ਰ-- ਕ----- ਮ--- ਕ-- ਵ-- ਨ--- ਹ--
M--- n---- ā r---/ r--- k------ m--- k--- v----- n---- h--.
   
நீ ஏன் தங்கக்கூடாது? ਤੂ- ਠ--- ਕ--- ਨ--- ਜ---- / ਜ----?
T- ṭ------ k---- n---- j----/ j----?
எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கிறது. ਮੈ- ਅ-- ਕ-- ਕ--- ਹ--
M--- a-- k--- k----- h--.
எனக்கு இன்னும் வேலை இருப்பதால் தங்கப்போவது இல்லை. ਮੈ- ਨ--- ਰ-- ਸ--- / ਸ--- ਕ----- ਮ-- ਅ-- ਕ-- ਕ--- ਹ--
M--- n---- r--- s-----/ s----- k------ m--- a-- k--- k----- h--.
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? ਤੁ--- ਹ--- ਤ-- ਹ- ਕ--- ਜ- ਰ-- / ਰ---- ਹ-?
T---- h--- t-- h- k---- j- r---/ r------ h-?
எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது. ਮੈ- ਥ-- ਗ-- / ਗ- ਹ---
M--- t---- g---/ g--- h--.
எனக்கு களைப்பாக இருப்பதால் போகிறேன். ਮੈ- ਜ- ਰ--- / ਰ-- ਹ-- ਕ----- ਮ-- ਥ-- ਗ-- / ਗ- ਹ---
M--- j- r---/ r--- h-- k------ m--- t---- g---/ g--- h--.
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? ਤੁ--- ਹ--- ਤ-- ਹ- ਕ--- ਜ- ਰ-- / ਰ---- ਹ-?
T---- h--- t-- h- k---- j- r---/ r------ h-?
இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. ਬਹ-- ਦ-- ਚ---- ਹ--
B----- d--- c--- h--.
நான் போகிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. ਮੈ- ਚ---- / ਚ---- ਹ-- ਕ----- ਪ----- ਹ- ਦ-- ਹ- ਚ---- ਹ--
M--- c-----/ c----- h-- k------ p------ h- d--- h- c--- h--.