தமிழ் » பஞ்சாபி   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

+ 84 [ਚੁਰਾਸੀ]84 [Curāsī]

+ ਭੂਤਕਾਲ 4bhūtakāla 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [ਚੁਰਾਸੀ]
84 [Curāsī]

ਭੂਤਕਾਲ 4
bhūtakāla 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
படித்தல் ਪੜ----
p-----ā
+
நான் படித்தேன். ਮੈ- ਪ----- ਹ--
m--- p------ h--.
+
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். ਮੈ- ਪ--- ਨ--- ਪ----- ਹ--
M--- p--- n----- p------ h--.
+
   
புரிதல் ਸਮ---
S-------ā
+
எனக்குப் புரிந்தது. ਮੈ- ਸ-- ਗ-- / ਗ--
m--- s------ g---/ g---.
+
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. ਮੈ- ਪ--- ਪ-- ਸ-- ਗ-- / ਗ- ਹ---
M--- p--- p---- s------ g---/ g--- h--.
+
   
பதில் சொல்வது ਉੱ-- ਦ---
U---- d--ā
+
நான் பதில் சொன்னேன். ਮੈ- ਉ--- ਦ---- ਹ--
m--- u---- d--- h--.
+
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். ਮੈ- ਸ--- ਪ------ ਦ- ਉ--- ਦ---- ਹ--
M--- s--- p------- d- u---- d--- h---.
+
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. ਮੈ- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਜ---- ਸ- / ਜ---- ਸ--
M--- i-- j-----/ j----- h-- – m--- i-- j----- s-/ j----- s-.
+
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். ਮੈ- ਇ- ਲ---- / ਲ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਲ---- ਹ--
M--- i-- l------/ l------ h-- – m--- i-- l------ h--.
+
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. ਮੈ- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਜ---- ਸ- / ਜ---- ਸ--
M--- i-- j-----/ j----- h-- – m--- i-- j----- s-/ j----- s-.
+
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. ਮੈ- ਇ- ਲ------ / ਲ------ ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਲ------ ਸ- / ਲ------ ਸ--
M--- i-- l--------/ l-------- h-- – m--- i-- l-------- s-/ l-------- s-.
+
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். ਮੈ- ਇ- ਲ------ / ਲ------ ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਲ------ ਸ- / ਲ------ ਸ--
M--- i-- l--------/ l-------- h-- – m--- i-- l-------- s-/ l-------- s-.
+
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். ਮੈ- ਇ- ਖ----- / ਖ----- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਖ----- ਸ--
M--- i-- k--------/ k-------- h-- – m--- i-- k-------- s-.
+
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். ਮੈ- ਇ- ਆ- ਕ--- / ਕ--- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਆ- ਕ--- ਸ--
M--- i-- ā-- k-----/ k----- h-- – m--- i-- ā-- k--- s-.
+
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். ਮੈ- ਇ- ਸ------ / ਸ------ ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਸ----- ਹ--
M--- i-- s---------/ s--------- h-- – m--- i-- s---------- h--.
+
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். ਮੈ- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਸ--
M--- i-- j-----/ j----- h-- – m--- i-- j-----/ j----- s-.
+