தமிழ் » பஞ்சாபி   ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று


93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

93 [ਤਰਾਨਵੇਂ]
93 [Tarānavēṁ]

ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ
adhīna upavāka:Jāṁ

93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

93 [ਤਰਾਨਵੇਂ]
93 [Tarānavēṁ]

ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ
adhīna upavāka:Jāṁ

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்ਪੰਜਾਬੀ
அவன் என்னைக் காதலிக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ਮੈ--- ਪ-- ਨ--- ਕ- ਉ- ਮ---- ਪ--- ਕ--- ਹ- ਜ-- ਨ----
m---- p--- n---- k- u-- m---- p----- k----- h-- j-- n----.
அவன் திரும்பி வருவானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ਮੈ--- ਪ-- ਨ--- ਕ- ਉ- ਵ--- ਆ--- ਜ-- ਨ----
M---- p--- n---- k- u-- v----- ā---- j-- n----.
அவன் எனக்கு ஃபோன் செய்வானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ਮੈ--- ਪ-- ਨ--- ਕ- ਉ- ਮ---- ਫ-- ਕ---- ਜ-- ਨ----
M---- p--- n---- k- u-- m---- p---- k----- j-- n----.
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைக் காதலிக்கவில்லையோ? ਕੀ ਉ- ਮ---- ਪ--- ਕ--- ਹ-?
K- u-- m---- p----- k----- h--?
அவன் ஒரு வேளை திரும்பி வரமாட்டானோ? ਕੀ ਉ- ਵ--- ਆ---?
K- u-- v----- ā----?
அவன் ஒரு வேளை எனக்கு ஃபோன் செய்யமாட்டானோ? ਕੀ ਉ- ਫ-- ਕ----?
K- u-- p---- k-----?
   
அவன் என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ਮੈ--- ਨ--- ਪ-- ਕ- ਉ- ਮ--- ਬ--- ਸ---- ਹ- ਜ-- ਨ----
M---- n---- p--- k- u-- m--- b--- s----- h-- j-- n----.
அவனுக்கு வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என்று எனக்குத் தெரியாது. ਮੈ--- ਨ--- ਪ-- ਕ- ਉ--- ਕ-- ਹ-- ਹ- ਜ-- ਨ----
M---- n---- p--- k- u---- k--- h--- h-- j-- n----.
அவன் பொய் சொல்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ਮੈ--- ਨ--- ਪ-- ਕ- ਉ- ਝ-- ਬ-- ਰ--- ਹ- ਜ-- ਨ----
M---- n---- p--- k- u-- j----- b--- r--- h-- j-- n----.
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானோ? ਕੀ ਉ- ਮ--- ਬ--- ਸ---- ਹ-?
K- u-- m--- b--- s----- h--?
அவனுக்கு ஒரு வேளை வேறு யாரும் இருக்கிறார்களோ? ਕੀ ਉ--- ਕ-- ਹ-- ਹ-?
K- u---- k--- h--- h--?
அவன் ஒரு வேளை பொய் சொல்கிறானோ? ਕੀ ਉ- ਸ-- ਬ-- ਰ--- ਹ-?
K- u-- s--- b--- r--- h--?
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். ਮੈ--- ਸ਼-- ਹ- ਕ- ਮ-- ਸ---- ਉ---- ਚ--- ਲ---- ਹ-- ਜ-- ਨ----
M---- ś--- h-- k- m--- s---- u---- c--- l----- h-- j-- n----.
அவன் எனக்கு எழுதுவானா இல்லையா என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் தான். ਮੈ--- ਸ਼-- ਹ- ਕ- ਉ- ਮ---- ਲ----- ਜ-- ਨ----
M---- ś--- h-- k- u-- m---- l------ j-- n----.
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். ਮੈ--- ਸ਼-- ਹ- ਕ- ਉ- ਮ--- ਨ-- ਵ--- ਕ---- ਜ-- ਨ----
M---- ś--- h- k- u-- m--- n--- v----- k----- j-- n----.
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா? ਕੀ ਮ-- ਸ----- ਉ---- ਚ--- ਲ---- ਹ-- ਜ-- ਨ---?
K- m--- s------- u---- c--- l----- h-- j-- n----?
அவன் எனக்கு எழுதுவானா? ਕੀ ਉ- ਮ---- ਲ----- ਜ-- ਨ---?
K- u-- m---- l------ j-- n----?
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா? ਕੀ ਉ- ਮ--- ਨ-- ਵ--- ਕ---- ਜ-- ਨ---?
K- u-- m--- n--- v----- k----- j-- n----?