தமிழ் » போலந்து   வினையுரிச்சொற்கள்


100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

+ 100 [sto]

+ Przysłówki

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

100 [sto]

Przysłówki

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை ju- r-- – j------ n---y +
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? By- p-- / B--- p--- j-- r-- w B-------? +
இல்லை,இன்னும் இல்லை. Ni-- j------ n----. +
   
யாரையேனும் – ஒருவரையும் kt-- – n--t +
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Zn- p-- / p--- t- k----? +
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. Ni-- n-- z--- t- n-----. +
   
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் je----- – j-- n-e +
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? Zo------ p-- / p--- t- j------ d----? +
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். Ni-- n-- z------ t- d----. +
   
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் je----- c-- – n-- w----j +
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Ch------ p-- / C-------- p--- s-- j------ c----- n----? +
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். Ni-- j-- n-- w----- n-- c---. +
   
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ ju- c-- – j------ n-c +
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Cz- j-- p-- c-- z---- / p--- j-- z-----? +
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. Ni-- n-- z------ / z------ j------ n------. +
   
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் je----- k--- – n--- w----j +
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Ch------ k--- j------ k---? +
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். Ni-- j-- n---. +