தமிழ் » போலந்து   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

+ 26 [dwadzieścia sześć]

+ Na łonie przyrody

26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [dwadzieścia sześć]

Na łonie przyrody

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? Wi----- t-- t- w----? +
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? Wi----- t-- t- g---? +
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? Wi----- t-- t- w---? +
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? Wi----- t-- t- r----? +
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? Wi----- t-- t-- m---? +
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? Wi----- t-- t- j------? +
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. Po---- m- s-- t-- p---. +
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. Po---- m- s-- t- d-----. +
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. Po---- m- s-- t-- k-----. +
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. Po---- m- s-- t-- p---. +
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. Po---- m- s-- t-- o----. +
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. Po---- m- s-- t-- k----. +
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது Uw----- ż- t- j--- ł----. +
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது Uw----- ż- t- j--- i-----------. +
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது Uw----- ż- t- j--- p---------. +
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது Uw----- ż- t- j--- b-------. +
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. Uw----- ż- t- j--- n----. +
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது Uw----- ż- t- j--- s-------. +