தமிழ் » போலந்து   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ 51 [pięćdziesiąt jeden]

+ Sprawunki

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [pięćdziesiąt jeden]

Sprawunki

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ch-- i-- d- b---------. +
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ch-- i-- d- k--------. +
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ch-- i-- d- k-----. +
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ch-- w--------- k------. +
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ch-- k---- k------. +
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ch-- k---- g-----. +
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ch-- i-- d- b---------- w--------- k------. +
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ch-- i-- d- k--------- k---- k------. +
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ch-- i-- d- k------ k---- g-----. +
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ch-- i-- d- o-----. +
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ch-- i-- d- s-----------. +
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ch-- i-- d- p-------. +
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ch-- k---- o------. +
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ch-- k---- o---- i w------. +
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ch-- k---- b---- i c----. +
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ch-- i-- d- o------ (b-) k---- o------. +
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ch-- i-- d- s------------ (b-) k---- o---- i w------. +
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ch-- i-- d- p-------- (b-) k---- b---- i c----. +