தமிழ் » போலந்து   உணர்வுகள்


56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

+ 56 [pięćdziesiąt sześć]

+ Uczucia

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [pięćdziesiąt sześć]

Uczucia

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
விருப்பப்படல் mi-- o----ę +
எங்களுக்கு விருப்பம். Ma-- o-----. +
எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. Ni- m--- o-----. +
   
பயப்படல் ba- s-ę +
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. Bo-- s--. +
எனக்கு பயமில்லை. Ni- b--- s--. +
   
நேரம் இருத்தல் mi-- c--s +
அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. On m- c---. +
அவருக்கு நேரம் இல்லை. On n-- m- c----. +
   
சலிப்படைதல் nu---- s-ę +
அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. On- s-- n----. +
அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. On- s-- n-- n----. +
   
பசியுடன் இருத்தல் by- g-----m +
உனக்கு பசிக்கிறதா? Je------- g-----? +
உனக்கு பசியில்லையா? Ni- j-------- g-----? +
   
தாகமுடன் இருத்தல் by- s---------m +
அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. Im c--- s-- p--. +
அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. Im n-- c--- s-- p--. +