தமிழ் » போலந்து   உணர்வுகள்


56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [pięćdziesiąt sześć]

Uczucia

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [pięćdziesiąt sześć]

Uczucia

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
விருப்பப்படல் mi-- o----ę
எங்களுக்கு விருப்பம். Ma-- o-----.
எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. Ni- m--- o-----.
   
பயப்படல் ba- s-ę
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. Bo-- s--.
எனக்கு பயமில்லை. Ni- b--- s--.
   
நேரம் இருத்தல் mi-- c--s
அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. On m- c---.
அவருக்கு நேரம் இல்லை. On n-- m- c----.
   
சலிப்படைதல் nu---- s-ę
அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. On- s-- n----.
அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. On- s-- n-- n----.
   
பசியுடன் இருத்தல் by- g-----m
உனக்கு பசிக்கிறதா? Je------- g-----?
உனக்கு பசியில்லையா? Ni- j-------- g-----?
   
தாகமுடன் இருத்தல் by- s---------m
அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. Im c--- s-- p--.
அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. Im n-- c--- s-- p--.