தமிழ் » போலந்து   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ 6 [sześć]

+ Czytanie i pisanie

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
நான் படிக்கின்றேன். (J-) C-----. +
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். (J-) C----- l-----. +
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . (J-) C----- s----. +
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். (J-) C----- z-----. +
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். (J-) C----- l---. +
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். (J-) C----- k------. +
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Ja c-----. +
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Ty c------. +
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். On c----. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். (J-) P----. +
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். (J-) P---- l-----. +
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். (J-) P---- s----. +
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். (J-) P---- z-----. +
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். (J-) P---- l---. +
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். (J-) P---- k------. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ja p----. +
நீ எழுதுகின்றாய். Ty p------. +
அவன் எழுதுகின்றான். On p----. +