தமிழ் » போலந்து   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [siedem]

Liczebniki

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [siedem]

Liczebniki

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
நான் எண்ணுகிறேன். Li---:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று je---- d--- t--y
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Li--- d- t-----.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Li--- d----:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, cz----- p---- s----,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது si----- o----- d------ć
   
நான் எண்ணுகிறேன். Ja l----.
நீ எண்ணுகிறாய். Ty l------.
அவன் எண்ணுகிறான். On l----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Je---. P-------.
இரண்டு. இரண்டாவது. Dw-. D----.
மூன்று. மூன்றாவது. Tr--. T-----.
   
நான்கு.நான்காவது. Cz----. C------.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Pi--. P----.
ஆறு.ஆறாவது. Sz---. S-----.
   
ஏழு.ஏழாவது. Si----. S-----.
எட்டு. எட்டாவது. Os---. Ó---.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Dz------. D--------.