தமிழ் » போலந்து   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

+ 7 [siedem]

+ Liczebniki

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [siedem]

Liczebniki

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
நான் எண்ணுகிறேன். Li---: +
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று je---- d--- t--y +
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Li--- d- t-----. +
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Li--- d----: +
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, cz----- p---- s----, +
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது si----- o----- d------ć +
   
நான் எண்ணுகிறேன். Ja l----. +
நீ எண்ணுகிறாய். Ty l------. +
அவன் எண்ணுகிறான். On l----. +
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Je---. P-------. +
இரண்டு. இரண்டாவது. Dw-. D----. +
மூன்று. மூன்றாவது. Tr--. T-----. +
   
நான்கு.நான்காவது. Cz----. C------. +
ஐந்து.ஐந்தாவது. Pi--. P----. +
ஆறு.ஆறாவது. Sz---. S-----. +
   
ஏழு.ஏழாவது. Si----. S-----. +
எட்டு. எட்டாவது. Os---. Ó---. +
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Dz------. D--------. +