தமிழ் » போலந்து   இறந்த காலம் 2


82 [எண்பத்து இரண்டு]

இறந்த காலம் 2

-

+ 82 [osiemdziesiąt dwa]

+ Przeszłość 2

82 [எண்பத்து இரண்டு]

இறந்த காலம் 2

-

82 [osiemdziesiąt dwa]

Przeszłość 2

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
நீ ஆம்புலன்ஸைக் கூப்பிட வேண்டி வந்ததா? Mu------ / M------- w----- p--------? +
உனக்கு மருத்துவரைக் கூப்பிட வேண்டி வந்ததா? Mu------ / M------- w----- l------? +
உனக்கு போலிஸைக் கூப்பிட வேண்டி வந்ததா? Mu------ / M------- w----- p------? +
   
உங்களிடம் தொலைபேசி நம்பர் இருக்கிறதா? இப்பொழுது என்னிடம் அது இருந்தது. Ma p-- / p--- t-- n---- t-------? J------ p---- c----- g- m----- / m-----. +
உங்களிடம் முகவரி இருக்கிறதா? இதோ,இப்பொழுது தான் என்னிடம் இருந்தது. Ma p-- / p--- t-- a----? J------ p---- c----- g- m----- / m-----. +
உங்களிடம் நகரத்தின் வரைபடம் இருக்கிறதா?இதோ என்னிடம் அது இருந்தது. Ma p-- / p--- t-- p--- m-----? J------ p---- c----- g- m----- / m-----. +
   
அவன் சமயத்தில் வந்தானா? அவனால் சமயத்தில் வரமுடியவில்லை. Cz- o- p-------- p----------? O- n-- m--- p------ p----------. +
அவனுக்கு வழி தெரிந்ததா? அவனால் வழி கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. Cz- o- z------ d----? O- n-- m--- z------ t-- d----. +
அவனுக்கு நீ சொல்வது புரிந்ததா? அவனுக்கு நான் சொல்வது புரியவில்லை. Cz- o- c-- z--------? O- n-- m--- m--- z--------. +
   
உன்னால் ஏன் நேரத்திற்கு வர முடியவில்லை? Dl------ n-- m----- / m----- p------ p----------? +
உன்னால் ஏன் வழி கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை? Dl------ n-- m----- / m----- o------- t-- d----? +
உன்னால் ஏன் அவனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை? Dl------ n-- m----- / m----- g- z--------? +
   
என்னால் சமயத்தில் வரமுடியவில்லை ஏனென்றால் பேருந்து வண்டிகள் இல்லை. Ni- m----- / m----- p------ p----------- b- n-- j----- ż---- a------. +
என்னிடம் நகரத்தின் வரைபடம் இல்லாததால் எனக்கு வழி தெரியவில்லை. Ni- m----- / m----- o------- d----- p------- n-- m----- / m----- p---- m-----. +
இசை மிகவும் சத்தமாக இருந்ததால் அவன் சொன்னது புரியவில்லை. Ni- m----- / m----- g- z--------- b- m----- b--- z- g-----. +
   
நான் ஒரு டாக்சி எடுக்க வேண்டி வந்தது. Mu------ / M------- w---- t-------. +
நான் ஒரு நகர வரைபடம் வாங்க வேண்டி வந்தது. Mu------ / m------- k---- p--- m-----. +
நான் ரேடியோவை அணைக்க வேண்டி வந்தது. Mu------ / M------- w------- r----. +