தமிழ் » போலந்து   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

+ 84 [osiemdziesiąt cztery]

+ Przeszłość 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [osiemdziesiąt cztery]

Przeszłość 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
படித்தல் cz---ć +
நான் படித்தேன். Cz------ / C-------. +
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். Pr---------- / P----------- c--- p------. +
   
புரிதல் zr------ć +
எனக்குப் புரிந்தது. Zr--------- / Z----------. +
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. Zr--------- / Z---------- c--- t----. +
   
பதில் சொல்வது od-------ć +
நான் பதில் சொன்னேன். Od------------ / O-------------. +
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். Od------------ / O------------- n- w-------- p------. +
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Wi-- o t-- – w--------- / w--------- o t--. +
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். Pi--- t- – n-------- / n-------- t-. +
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Sł----- t--- – s-------- / s-------- t---. +
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. Pr------- t- – p---------- / p---------- t-. +
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். We--- t- – w------ / w------ t-. +
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். Ku---- t- – k------ / k------ t-. +
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். Sp-------- s-- t--- – s----------- / s----------- s-- t---. +
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். Wy------- t- – w--------- / w--------- t-. +
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். Zn-- t- – z----- / z----- t-. +