தமிழ் » போலந்து   வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1


எண்பத்து ஏழு

வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1

-

87 [osiemdziesiąt siedem]

Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1

எண்பத்து ஏழு

வினைச்சொல்லின் பாங்கியல் சார்ந்த இறந்த காலம்1

-

87 [osiemdziesiąt siedem]

Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
நாங்கள் செடிகளுக்கு தண்ணீர் இறைக்க வேண்டி வந்தது. Mu-------- / M--------- p----- k-----.
நாங்கள் வீட்டைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டி வந்தது. Mu-------- / M--------- p--------- m---------.
நாங்கள் பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டி வந்தது. Mu-------- / M--------- p------- n-------.
   
நீங்கள் கட்டணச்சீட்டு கட்ட வேண்டி வந்ததா? Mu--------- / M---------- z------- t-- r-------?
நீங்கள் நுழைவுக்கட்டணம் கட்ட வேண்டி வந்ததா? Mu--------- / M---------- z------- z- w----?
நீங்கள் தண்டனைத்தொகை கட்ட வேண்டி வந்ததா? Mu--------- / M---------- z------- k---?
   
யார் போக வேண்டி வந்தது? Kt- m----- s-- p-------?
யார் முன்னதாக வீட்டுக்கு போக வேண்டி இருந்தது? Kt- m----- w------- w----- d- d---?
யார் ரயிலில் போக வேண்டி இருந்தது? Kt- m----- j----- p--------?
   
எங்களுக்கு நெடுநேரம் தங்க விருப்பமில்லை. Ni- c--------- / c--------- z----- d----.
எங்களுக்கு ஏதும் குடிக்க விருப்பமில்லை. Ni- c--------- / c--------- n-- p--.
நாங்கள் உங்களை தொந்திரவு செய்ய விரும்பவில்லை. Ni- c--------- / c--------- p-----------.
   
நான் ஒரு ஃபோன் கால் செய்ய விரும்பினேன். Ch------ / C------- w------ z--------.
எனக்கு ஒரு வாடகைக்கார் கூப்பிட வேண்டி இருந்தது. Ch------ / C------- z------ t-------.
நான் வீட்டுக்கு வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டு செல்ல விரும்பினேன். Ch------ / C------- j----- d- d---.
   
நான் நினைத்தேன் உங்கள் மனைவியைக் கூப்பிட விரும்பினீர்கள் என்று. My------ / M-------- ż- c------- z-------- d- s----- ż---.
நான் நினைத்தேன், செய்தி மேஜையைக் கூப்பிட விரும்பினீர்கள் என்று. My------ / M-------- ż- c------- / c------- z-------- d- i---------.
எனக்குத் தோன்றியது,நீங்கள் ஒரு பிட்ஸா வரவழைக்க விரும்பினீர்கள் என்று. My------ / M-------- ż- c------- / c------- z------ p----.