தமிழ் » போர்த்துக்கேயம் PT   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1


85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [oitenta e cinco]

Perguntas – passado 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [oitenta e cinco]

Perguntas – passado 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்português PT
நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? Qu---- é q-- v--- b----?
நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? Qu---- t---- é q-- v--- t--------?
நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? Vo-- e------- m---- ?
   
நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? Co-- é q-- d-----?
நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? Co-- é q-- p----- n- e----?
நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? Co-- é q-- e-------- o c------?
   
நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? Co- q--- é q-- v--- f----?
நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? Co- q--- é q-- v--- t--- u- e-------?
நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? Co- q--- é q-- v--- f------- o a----------?
   
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? On-- é q-- v--- e-----?
நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? On-- é q-- v--- v----?
நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? On-- é q-- v--- t--------?
   
நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? O q-- é q-- v--- r---------?
நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? O q-- é q-- v--- c----?
நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? O q-- é q-- v--- v--------?
   
நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? A q-- v--------- é q-- v--- f--?
நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? Qu---- t---- é q-- d---- o v-- ?
நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? De q-- a----- é q-- s-----?