தமிழ் » போர்த்துக்கேயம் BR   வினையுரிச்சொற்கள்


100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

+ 100 [cem]

+ Advérbios

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

-

100 [cem]

Advérbios

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்português BR
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை já ... a----- v-- – n---a +
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? Já e----- e- B----- a----- v--? +
இல்லை,இன்னும் இல்லை. Nã-- n----. +
   
யாரையேனும் – ஒருவரையும் al---- – n-----m +
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Co----- a--- a-----? +
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. Nã-- n-- c------ a--- n------. +
   
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் um p---- m--- – m--- n-o +
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? Ai--- f--- m---- t---- a---? +
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். Nã-- e- n-- f--- m---- m--- t---- a---. +
   
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் ma-- a----- c---- – m--- n--a +
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Qu-- b---- m--- a----- c----? +
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். Nã-- e- n-- q---- m--- n---. +
   
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ já ... a----- c---- – a---- n-- ... n--a +
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Já c---- a----- c----? +
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. Nã-- e- a---- n-- c--- n---. +
   
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் ma-- a----- – m--- n-----m +
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Ma-- a----- q--- u- c---? +
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். Nã-- n------ m--- q--- u- c---. +