தமிழ் » போர்த்துக்கேயம் BR   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sete]

Números

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sete]

Números

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்português BR
நான் எண்ணுகிறேன். Eu c----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று um- d---- t--s
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Eu c---- a-- t---.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Eu c------- c------- :
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, qu----- c----- s--s
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது se--- o---- n--e
   
நான் எண்ணுகிறேன். Eu c----.
நீ எண்ணுகிறாய். Vo-- c----.
அவன் எண்ணுகிறான். El- c----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Um. O p-------. / A p-------.
இரண்டு. இரண்டாவது. Do--. O s------. / A s------.
மூன்று. மூன்றாவது. Tr--. O t-------. / A t-------.
   
நான்கு.நான்காவது. Qu----. O q-----. / A q-----.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Ci---. O q-----. / A q-----.
ஆறு.ஆறாவது. Se--. O s----. / A s----.
   
ஏழு.ஏழாவது. Se--. O s-----. / A s-----.
எட்டு. எட்டாவது. Oi--. O o-----. / A o-----.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. No--. O n---. / A n---.