தமிழ் » போர்த்துக்கேயம் BR   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

+ 84 [oitenta e quatro]

+ Passado 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [oitenta e quatro]

Passado 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்português BR
படித்தல் ler +
நான் படித்தேன். Eu l-. +
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். Eu l- o r------ t---. +
   
புரிதல் en-----r +
எனக்குப் புரிந்தது. Eu e------. +
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. Eu e------ o t---- t---. +
   
பதில் சொல்வது re------r +
நான் பதில் சொன்னேன். Eu r-------. +
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். Eu r------- a t---- a- p--------. +
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Eu s-- d---- – e- s---- d----. +
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். Eu e------ i--- – e- e------ i---. +
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Eu o--- i--- – e- o--- i---. +
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. Eu a----- n---- – e- a------ n----. +
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். Eu t---- i--- – e- t----- i---. +
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். Eu c----- i--- – e- c------ i---. +
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். Eu e----- i--- – e- e------ i---. +
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். Eu e------ i--- – e- e-------- i---. +
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். Eu c------ i--- – e- c------- i---. +