தமிழ் » ருமேனிய   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cincizeci şi unu]

A face comisioane

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cincizeci şi unu]

A face comisioane

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்română
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Vr--- s- m--- l- b---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Vr--- s- m--- l- l-------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Vr--- s- m--- l- c-----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Vr--- s- î------- o c----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Vr--- s- c----- o c----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Vr--- s- c----- u- z---.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Vr--- s- m--- l- b--------- c- s- î------- o c----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Vr--- s- m--- l- l------- c- s- c----- o c----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Vr--- s- m--- l- c----- c- s- c----- u- z---.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Vr--- s- m--- l- o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Vr--- s- m--- l- s----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Vr--- s- m--- l- b-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Vr--- s- c----- o p------ d- o-------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Vr--- s- c----- f----- ş- l-----.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Vr--- s- c----- c----- ş- p----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Vr--- s- m--- l- o------- c- s- î-- c----- o p------ d- o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Vr-- s- m--- l- s---------- c- s- c----- f----- ş- l-----.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Vr-- s- m--- l- b----- s- c----- c----- ş- p----.