தமிழ் » ஸ்லோவாக்   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [jeden]

+ Osoby

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [jeden]

Osoby

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்slovenčina
நான் ja +
நானும் நீயும் ja a ty +
நாம் இருவரும் my o---- / m- o----e +
   
அவன் on +
அவனும் அவளும் on a o-a +
அவர்கள் இருவரும் on- o---- / o-- o----e +
   
மனிதன் muž +
பெண் že-a +
குழந்தை di--a +
   
ஓரு குடும்பம் ro---a +
என் குடும்பம் mo-- r----a +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Mo-- r----- j- t-. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Ja s-- t-. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Ty s- t-. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். On j- t- a o-- j- t-. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். My s-- t-. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vy s-- t-. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். On- s- v----- t-. +