தமிழ் » ஸ்லோவாக்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [päťdesiatjeden]

Vybavovanie

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [päťdesiatjeden]

Vybavovanie

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்slovenčina
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ch--- í-- d- k-------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ch--- í-- d- k-----------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ch--- í-- d- s-----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ch--- s- p------ k----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ch--- s- k---- k----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ch--- s- k---- n-----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ch--- í-- d- k-------- a-- s-- s- p------- k----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ch--- í-- d- k------------ a-- s-- k----- k----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ch--- í-- d- s------ a-- s-- k----- n-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ch--- í-- d- o-----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ch--- í-- d- s-----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ch--- í-- k p-------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ch--- k---- o-------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ch--- k---- o----- a z-------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ch--- k---- ž---- a c-----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ch--- í-- d- o------ a-- s-- k----(a) o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ch--- í-- d- s------------ a-- s-- k----(a) o----- a z-------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ch--- í-- d- p------- a-- s-- k----(a) ž---- a c-----.