தமிழ் » ஸ்லோவாக்   உணர்வுகள்


56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [päťdesiatšesť]

City

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [päťdesiatšesť]

City

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்slovenčina
விருப்பப்படல் ma- c--- (n- n----- n---- r----)
எங்களுக்கு விருப்பம். Má-- c---.
எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. Ne---- c---.
   
பயப்படல் ma- s----h
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. Má- s-----. / B---- s-.
எனக்கு பயமில்லை. Ne--- ž----- s-----. / N------ s-.
   
நேரம் இருத்தல் ma- č-s
அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. Má č--.
அவருக்கு நேரம் இல்லை. Ne-- č--.
   
சலிப்படைதல் nu--- sa
அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. Nu-- s-.
அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. Ne---- s-.
   
பசியுடன் இருத்தல் ma- h---- b-- h----ý
உனக்கு பசிக்கிறதா? Má-- h---? S-- h-----?
உனக்கு பசியில்லையா? Ne---- h---? N-- s-- h-----?
   
தாகமுடன் இருத்தல் ma- s---- b-- s----ý
அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. Ma-- s---. S- s-----.
அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. Ne---- s---. N-- s- s-----.