தமிழ் » ஸ்லோவாக்   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sedem]

Čísla

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sedem]

Čísla

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்slovenčina
நான் எண்ணுகிறேன். Po-----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று je---- d--- t-i
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Po----- d- t----.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Po----- ď----:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, št---- p--- š---,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது se---- o---- d---ť
   
நான் எண்ணுகிறேன். Po-----.
நீ எண்ணுகிறாய். Po-----.
அவன் எண்ணுகிறான். Po----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Je---. P---.
இரண்டு. இரண்டாவது. Dv-. D----.
மூன்று. மூன்றாவது. Tr-. T----.
   
நான்கு.நான்காவது. Št---. Š-----.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Pä-. P----.
ஆறு.ஆறாவது. Še--. Š-----.
   
ஏழு.ஏழாவது. Se---. S-----.
எட்டு. எட்டாவது. Os--. Ô---.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. De---. D------.